AkceNezařazené

Rozhovor s MUDr. Pavlem Jindrou – primářem hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň

AkceNezařazenéuvod

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch převzal záštitu nad projektem dobrovolného dárcovství kostní dřeně  “Šance na život” i pro rok 2020. Poprvé tak učinil po svém nástupu v roce 2019.

Akce

Komplexní jogové protažení a relaxace v solné jeskyňce – program: nácvik plného jogového dechu, komplexní pomalá jogová rozcvička na protažení a posílení celého těla,  pozdrav slunci, pozdrav měsíci, orgánová sestava,  5 Tibeťanů, krátká meditace na závěr. Spojme příjemné s užitečným…

Akce

Solná jeskyně v Bohumíně má od října již standardní provoz. Těšíme se na vás ! Kontakt: 608 608 955