Alma Mater

Hledáme dárce kostní dřeně

Večer pro Karla IV.

Pátek, 22.4.2016 v 18:00hod., Pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně.

Večer pro Karla IV. – představení k 700. výročí narození Karla IV.

Výročí narození Karla IV., císaře římského a krále českého, je velkou ozdobou roku 2016.
Syn českého krále Jana Lucemburského a polské královny Elišky Přemyslovny se zasloužil nejen o nebývalý rozkvět Zemí koruny České, ale i celé Svaté říše římské jemu svěřené do péče.
Tento pořad je nazván “Pro Karla IV.”, neboť je císaři věnován pro jeho potěšení.

Učinkovali:

Milena Steinmasslová – mluvené slovo a recitace, zpěv

Hana Sar Blochová – zpěv, gotická harfa, psalteria, mluvené slovo

You Might Also Like