Posts by: administrator

Přednáška Phdr. Václava Mertina

 „ Co potřebuje dítě ve 21. století“ Některé potřeby dětí zůstávají stabilní, nicméně mění se způsoby jejich uspokojování tak, jak se proměňuje společnost. Roste význam vzdělání, mění se způsoby jeho naplňování. K maximálnímu efektu doby dětství je zapotřebí intenzívní spolupráce rodiny Read more…

Valná hromada AM

Valná hromada ALMA MATER se koná v sokolovně v Bohumíně – Záblatí v pátek 1. 12. 2017 od 17 hod. Na programu bude finanční zpráva za dané období, volba nového výboru, přehled činnosti za plynulé období, schválení plánu činnosti na Read more…