Alma Mater

Hledáme dárce kostní dřeně

Šance na život

 

 

Projekt Šance na život je pod záštitou Ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha

Spolek Alma Mater od roku 2018 spolupracuje  na základě Dohody o spolupráci s Českým národním registrem dárců kostní dřeně se sídlem v Plzni.

 

Transplantaci kostní dřeně absolvuje v České republice ročně několik set pacientů.

Z toho 75 % dárců krvetvorných buněk je od nepříbuzného dobrovolného dárce.

Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se “jeho” dárce kostní dřeně nenajde…

Proto je tak nutné počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat!

Cílem registru dobrovolných dárců krvetvorných buněk je zajistit dárce krvetvorných buněk potřebnému pacientovi.

Kdo se může stát dárcem kostní dřeně ? Zdravý člověk ve věku od 18 -35 let včetně bez závažného zdravotního omezení.

Tento dárce by měl být: (1) nalezen co nejrychleji, (2) maximálně shodný v transplantačních znacích (HLA antigenech) a (3) v dobrém zdravotním stavu, aby byl schopný odběru. Pro výsledek transplantace jsou všechny 3 uvedené podmínky zásadní, neboť jejich splnění zaručí co nejlepší výsledek transplantace.

Je logické, že všechny tyto 3 podmínky nejlépe naplní registry disponující velkým počtem mladých dárců. Neboť máme-li dostatečně velký a tudíž i z hlediska transplantačních znaků “pestrý” registr, potom rychleji a snadněji nalezneme maximálně shodného dárce. A máme-li většinou dárce mladé, pak tito jsou přirozeně zdravější a schopní bez problémů darovat krvetvorné buňky.

Další podstatnou výhodou mladých dárců je to, že nákladné vstupní vyšetření transplantačních znaků je lépe využito, protože mladí dárci mohou déle zůstávat v databázi a tak být déle potenciální nadějí i pro budoucí pacienty.

O něco výhodnější jsou dárci mužského pohlaví – jsou obvykle těžší, takže odpadá váhový nepoměr v případě útlé dárkyně a silného pacienta. Kromě toho ženy po těhotenství mohou mít určité protilátky, které transplantaci dokážou někdy komplikovat. Nicméně je třeba zdůraznit, že každý dárce – bez ohledu na věk a pohlaví – je cenný, zvláště je-li pro daného pacienta tím jediným.

V současné době již existují nové šetrnější metody odběru jednak při vstupu do registru – tzv. “štětičková metoda”, kdy se pomocí štětiček a stěru z dutiny ústní odebere bezbolestně a během malé chvilky DNA materiál k rozboru pro vstup do registru dárců. A zejména pak nově vyvinutá metoda odběru krvetvorných buněk přes krevní separátor, kdy se krvertvorné buňky oddělí při separaci z krve během několika hodin bez nutnosti narkózy, což je pro dárce mnohem šetrnější a bezbolestná metoda.

Spolek Alma Mater nastartoval nový projekt aktivní spolupráce s Českým národním registrem dárců kostní dřeně ( ČNRDD) – do Bohumína přijala pozvání p. Zdenka Wasserbauerová, charismatická žena která jako dobrovolník již přes 25 let s Registrem spolupracuje.

Od ledna 2018 nastartoval nový projekt spolupráce spolku ALMA MATER s ČNRDD o propagaci poslání Registru a aktivním vyhledávání vhodných dárců pod názvem ŠANCE NA ŽIVOT. A první březnový den -1.3.2018- se stal faktickým symbolem zahájení  této spolupráce -v ten den do Bohumína přijala pozvání paní Zdenka Wasserbauerová, která již více jak 20let let s ČNRDD spolupracuje a za tu dobu získala pro dobrovolné dárcovství kostní dřeně již více jak 13 tisíc dobrovolných dárců a ve svých 75 letech stále srší neuvěřitelnou energií, elánem a chutí pomáhat druhým. A tato milá charismatická dáma přijela mezi nás, aby nám předala své zkušenosti a cenné rady. Na setkání  v salonu Maryška v centru Bohumína přišli jak lidé ze střední generace, tak i spousta mladých a někteří z nich se přímo na místě rozhodli podpořit projekt “Šance na život” a vstoupit do registru dobrovolných  dárců kostní dřeně.

Každým rokem v ČR onemocní stovky lidí včetně malých dětí vážnými nemocemi poruchy krvetvorby, které jsou mnohdy léčitelné jen transplantací kostní dřeně od vhodného dárce, kterých je v českém registru stále žalostný nedostatek a proto jsou čeští pacienti odkázáni zejména na dárce zahraniční a pokud záleží na rychlosti zahájení léčby, může toto být mínusový faktor při úspěšnosti léčby a další šance na život. V současné době je po téměř 25 letech práce v ČNRDD evidováno kolem 100tis dárců a aby byly plně pokryty potřeby českých pacientů, musel by to být více než dvojnásobek.  Více dárců v databázi znamená větší naději na uzdravení. A toto bude nyní cílem a posláním spolku AM – aktivní vyhledávání vhodných dárců kostní dřeně a rozšiřování povědomí o užitečnosti a nutnosti takového projektu.

Přijďte i Vy dát někomu ŠANCI NA ŽIVOT!!!!

Spolupracují s námi :  

Pokud zvažujete stát se dárcem nebo máte zájem o bližší informace, obraťte se na nás:

  • osobně v solné jeskyni,
  • na tel. 608 608 955,
  • na e-mailu info@almamater.cz.

Průvodce dárcovstvím kostní dřeně si můžete prohlédnout zde

Jak nás můžete i jinak podpořit :

 

http://www.kostnidren.cz/aktuality/a20200211