Alma Mater

Hledáme dárce kostní dřeně

O nás

Proč ALMA MATER vznikla

Protože existují ženy v nejlepších letech, které mají dar přitahovat druhé lidi, jsou bohaté láskou a zkušenostmi a chtějí se o ně podělit. A tak se začaly setkávat ženy s různým ekonomickým zázemím, rozlišným vzděláním, různého věku, s rozdílnými politickými názory a životními starostmi. A stalo se, že jedna pomohla druhé, zaměstnala nezaměstnanou, ta veselejší dodala radost té smutnější, jedna druhé doporučila žádaného řemeslníka a každá v nějakém oboru vzdělaná poradila a pomohla těm, které si nevěděly rady. I stalo se a skupina žen došla k názoru, že by bylo rozumné a praktické z mnoha důvodů dát tomuto hemžení jasný právní rámec.

A tak vznikla ALMA MATER spolek, nezisková organizace.

ALMA MATER si dala do vínku za cíl sdružovat ženy ( zájemce z řad mužů ale nevylučuje), napříč ekonomickým, věkovým, politickým i zájmovým spektrem tak, aby se vzájemně obohacovaly o své zkušenosti, našly nová přátelství, vzdělávaly se, bavily , uskutečňovaly své sny a cíle. Možná se to někomu může zdát nereálné, ale opak je pravdou. Ty nejsložitější věci mívají v životě zpravidla jednoduchá řešení. A když se jedinec ocitne v jakékoli složité situaci, je velmi důležité, aby ji měl s kým sdílet. Pokud není sám a může se o svou starost podělit, je vždy obohacen o jiný pohled či přátelskou radu, pocit sounáležitosti a lásky a jeho problém se stává menším a menším.

ALMA MATER chce vytvářet zábavné a vzdělávací programy pro své členky tak, aby si každá našla to své, cítila se dobře, abychom se společně pustily do realizace plánů a snů, na které zatím nezbýval čas a odvaha. Zakládající skupina spolku si přeje, aby každá žena, která se přidá k nám věděla, že ALMA MATER je tu pro ni, ne naopak. Nápady a aktivní přístup každé z Vás je vítán, každá dostane prostor pro své aktivity.

Každá zájemkyně o členství v AM je vítána!

Závěrem mi dovolte popřát ALMA MATER splnění všech vizí a plánů, a přidat citát Antonia de Saint-Exupéryho(autor Malého prince):

” JE SNADNÉ ZALOŽIT SPOLEČENSKÝ ŘÁD NA PODŘÍZENOSTI KAŽDÉHO JEDINCE PRAVIDLŮM, JE SNADNÉ VYTVOŘIT SLEPÉHO ČLOVĚKA, KTERÝ BY PŘIJAL BEZ ODMLOUVÁNÍ JAKÉHOKOLIV PÁNA A JAKÝKOLI KORÁN. ALE MNOHEM CENNĚJŠÍ JE, PODAŘÍ-LI SE NÁM OSVOBODIT ČLOVĚKA A NAUČIT HO, ABY SI VLÁDNUL SÁM.”

Desatero ALMA MATER

  1. ŽENSKOST – je to co dělá ženu ženou
  2. UPŘÍMNOST – jsem upřímná k sobě i k druhým
  3. PŘIROZENOST – jsem svá a na nic si nemusím hrát
  4. ŠTĚDROST – dávám ze sebe to nejlepší, vím že co dám, to dostanu
  5. RADOST – raduji se z každodenních maličkostí a radost předávám dál
  6. KRÁSA – vidím krásu v každém a ve všem kolem sebe
  7. NEZÁVISLOST – rozhoduji se sama za sebe, uplatňuji právo svobodné volby
  8. PRACOVITOST – pracuji jak nejlépe dokáži a každá práce je mi potěšením
  9. POCTIVOST – jsem poctivá ve svých myšlenkách i činech
  10. LÁSKA  – já jsem láska, mám se ráda a mám ráda druhé

Výroční zpráva spolku za rok 2019